آدرس تلگرام اختصاصی
 
golbargdovom@
 
 
برترین های انضباطی های 96 
 
فضا ها و امکانات
برای مشاهده ی فضاها ی دبستان گلبرگ روی عکس کلیک کنید .
 
 
تولد های 96
 
تکالیف
 
تکالیف
چهارشنبه                                                            97/08/23
پیک هفته انجام شود . 
از درس مدرسه ی خرگوش ها دیکته بنویسید . 
 
 
سه شنبه                                                             97/08/22
تکلیف دیکته در جدول کار شود .
 
 
دوشنبه                                                            97/08/21
 
غلط های ارزیابی و دیکته و ریاضی در دفتر مشق کار شود .
 
 
یکشنبه                                                            97/08/20
 
جمع های دوقلو از 1 تا 9 رابنویس .
از متن درس خرگوش ها 10 کلمه ی پیوسته و 10 کلمه ی جدا از هم بنویسید .
 
 
شنبه                                                                97/08/19
 
فارسی خوانده شود .
کلمه های کلاس پر شوند.