آدرس تلگرام اختصاصی
 
golbargchaharom@
 
برترین های انضباطی های 96 
 
فضا ها و امکانات
برای مشاهده ی فضاها ی دبستان گلبرگ روی عکس کلیک کنید .
 
 
تولد های 96
 
تکالیف
 
درج مطلب
دوشنبه                                                                                                 97/08/21
کامل کردن کتاب نگارش
دیکته کار شود .
علوم مطالعه شود
 
 
یکشنبه                                                                                                 97/08/20
 
یک بار از صفحه ی 52 خوانداری بنویسید.
مطالعات پرسیده می شود .
 
شنبه                                                                                                        97/08/19
20 لغت که در آن ها حروف ( ذ - ع - م ) باشد را از درس قدم 1 بند بنویسید .
فارسی مطالعه شود پرسیده می شود .