دبستان دخترانه گلبرگ
 
مراسمات  
 
مسابقات حلقه زنی و دارت
 
 
بزرگداشت 22 بهمن ماه
 
 نقاشی همگانی
 
 
 
 
فضا ها و امکانات  
برای مشاهده ی فضاها ی دبستان گلبرگ روی عکس کلیک کنید .
 
 
 
 
برترین های انضباطی های 96   
تولد های 96