ورزش
 
 
امروزه با توجه به شرایط زندگی و فقر حرکتی موجود، کودکان ما در معرض آسیب های جسمانی هستند. که در دراز مدت علاوه بر تاثیرات جسمی دچار بیماری های روحی و عدم شادابی و نشاط خواهند شد.
دختران امروز ما ، مادران فردا ها هستند، نشاط آنها نشاط جامعه است
برآنیم تا جامعه ای شاد و سالم بسازیم.
بنا براین در این مرکز آموزشی آموزش مهارت های حرکتی به کودکان به شرح زیر خواهیم داشت:
 
 
ژیمناستیک
 
شنا و ورزش های آبی
 
ورزش هوازی
 
بازی و ورزش
 
بازی های بومی و محلی (ویژه تقویت مهارت های حرکتی کودکان)
 
بازی های فکری (شطرنج)
 
ورزش های توپی (تقویت و هماهنگی عصب و عضله )
 
 
     
 
نقشه سایت