سخن مدیر 
 

بسم الله

دانش آموزان با ورود به  دوره دبستان مواجه با يک تحول اساسي مي شوند و از نظر توانايي ذهني براي کسب بسياري از مسائل آموزشي و تربيتي که قبل از ارتباط مستقيم با مدرسه نداشته بودند آمادگي پيدا مي کنند و تحولات عظيمي در ذهن دانش اموز نسبت به مسائل اجتماعي ايجاد مي شود.

از طرفي اين دوره شکوفايي بسياري از استعدادهاي دانش آموز از جمله استعدادهاي هنری –ادبي – فني  و .. را در پی دارد.

باید توجه داشته باشیم که دوران ابتدایی مهمتر از دانشگاه می باشد چرا که رشد عقلی در این دوران شکل می گیرد تا بتواند در دانشگاه پیشرفت کند .

بنابراین  حضور فرزندانمان در محیط آموزشی مناسب از اهمیت چشمگیری برخوردار است

به شکرانه 20 سال سابقه مدیریت آموزشی با اندوخته ای از تجارب و ایده ها بر آن شدم تا دستاوردهای چند ساله خدمتم را با توکل به حضرتش با تاسیس مجموعه  دبستان گلبرگ تجلی بخشم

و همواره بر این باورم آنجا که ایمان و  تعهد ،درایت و تخصص ،عشق و علاقه ،هدف مندی و برنامه ریزی ،تدبیر و تدبر تربیت کودکان باهوش و خلاق امروز و زنان اندیشمندو مادران موفق فردا را در پی خواهد داشت

امروزِ ما بر آن هستیم تا پرورش صحيح را با علم روز در آمیزیم و ارتباطِ انسان با خودش، با ديگران، با محيطِ زيست و با خدایِ مهربانش را تقويت كنيم. دخترانمان را به عنوانِ انسانی منحصر به فرد و ارزشمند تلقی نماييم. انسانی که دارای توانايي ها و استعدادهای ويژه ای است که بايد موردِ شناسايي و پرورش قرار گيرد.

معلمان ما در مسير پرورش دانش آموزان، نقشِ ويژه ای برعهده داشته و در نقشِ راهنما، مرشد و تسهيل گری شرايطِ يادگيری را فراهم می آورند، وبا ارايه راهبردهای تدريس و يادگيری و نيز امکانات و تجهيزات آموزشیِ لازم به ويژه استفاده ی موثر از تکنولوژی های آموزشی، مهارت های تفکر و حل مساله و تبديلِ درس ها به مساله هايي با طراحی معلم و حل آن با طراحی دانش آموز وبه راهنمايي و تسهيلگری می پردازند.

و نيز به دنبالِ آنيم که آرزوی خود و اوليا را در باره فرزندشان برآورده سازيم و از مسیر طبیعی وشوق یادگیری دخترانی سرزنده ، خلاق، خودتنظیم، متفکر و موفق شاد تربیت نماییم. يادگيری يک زبانِ خارجی برای تسهيلِ ارتباطات، انعطاف پذيری، احترام به تفاوت ها و تکريم حقوق انسان ها و ميهن دوستی را که از ايده آل ها و ارزش های ماست، پی افکنيم که البته در اين راستا ، مشارکتِ اوليا در برنامه ريزی ها و تصميم گيری های مربوط به امور مدرسه در اين برنامه هاست. (اوليا، مدرسه و دانش آموزِ هم سو) تا افرادی برای امروز و فردا در پناهِ خدای متعال داشته باشيم.

 

مدیر دبستان تمام هوشمند گلبرگ

منیژه احمدی نژاد                  

 

 
 
     
 
     
تصویر گردان
 
 
     
 
نقشه سایت