دبستان دخترانه گلبرگ
 
دستاورد ها  
دبستان غیر دولتی هوشمند گلبرگ
با عنایت خداوند و تجربه
بیش از بیست سال سابقه آموزشی مفتخر به کسب افتخارات بسیاری شده ایم که به مختصری از آن به روایت تصویر میپردازیم.
 
گزیده ای از افتخارات به روایت تصویر