درج مطلب
 
>فضاها ی دبستان<
 
 
ورودی مدرسه
 
حیاط دبستان
 
آبنمای زیبای مدرسه
استخر دبستان
 
 
 
کلاس های درس مجهز به تخته های هوشمند ، مانیتور ، برد ، اسپیکر و کمد های شخصی دانش آموزان
 
 
 
سایت دبستان
 
 
 
 
 
     
 
     
 
 
فیلم از فضای حیاط دبستان
 
 
 
     
 
     
مناسبت ها
 
 
     
 
نقشه سایت