مناسبت ها  
     
 
تکالیف  
     
 
وضعیت آب و هوا  


 -  ° 

جزئیات
     
 
dabestangolbarg@  
dabestangolbarg@
     
 
لغت نامه  

     
 
اخبار/مقالات  

هیچ خبری یافت نشد.
     
 
دبستان تمام هوشمند  گلبرگ پرسابقه ترین دبستان غیر دولتی شرق تهران
 
جهت مشاهده ی تکالیف درس زبان به دپارتمان زبان مراجعه نمایید 
حدیث روز  
     
 
 
     
 
افتخارات گلبرگ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
تغذیه سالم   
روز های یکشنبه و سه شنبه با تغذیه سالم
  در
دبستان گلبرگ